Aanleveren

Om het beste resultaat te bereiken in het voor u uit te voeren drukwerk ontvangen wij uw artwork graag digitaal. De bestanden kunnen aangeleverd worden in Adobe Illustrator  met teksten als lettercontouren. Voor andere formaten graag vooraf overleggen. Graag ontvangen wij bij elk bestand een uitdraai.

Artwork kan direct gemaild worden aan: info@dijkvan.nl

Indien u geen digitale bestanden kunt aanleveren kunt u logo's en lettertypes aanleveren door middel van een duidelijke en scherpe zwart/wit afdruk of film welke u per post aan ons dient te zenden.

Bij anders aangeleverde materialen kunnen wij u niet de beste drukkwaliteit garanderen. Faxproeven zijn altijd minder scherp dan het uiteindelijke resultaat, kleine afwijkingen welke ondeugdelijke aanlevering ontstaan zijn dan ook op een faxproef niet altijd te ontdekken.
Voor dit soort afwijkingen accepteren wij, ondanks uw goedkeuring, dan ook geen reclamaties. Overigens willen wij erop attenderen dat bestaande logo's en teksten vrijwel altijd digitaal beschikbaar zijn bij uw huisdrukker (voor briefpapier e.d.) of reclamebureau. Model- en prijswijzigingen, kleurafwijkingen, kennelijke drukfouten en wettelijke heffingen voorbehouden.